Z HISTÓRIE REŠTAURÁCIE JÁNOŠÍK

SUŠIAREŇ TABAKU

Začiatkom 50-ych rokov minulého storočia vznikajúce jednotné roľnícke družstvá na južnom Slovensku začali pestovať výnosnú plodinu tabak. Pre jeho ďalšie spracovanie bolo potrebné vybudovať tabakové sušiarne. Takúto budovu sušiarne v rokoch 1951-52 vybudovalo aj JRD v Jánošíkovej. Lány jedinečného tabaku sa rozprestierali na viacerých poliach jánošíkovského chotára. Po zbere tabakových listov ho pracovníci družstva v debnách prinášali do priestorov sušiarne na dosušenie. Členovia JRD, sezónni brigádnici, ale aj študenti tabakové listy navliekali na pripravené palice, aby sa v sušiarni vysušili. Práca na sušení tabaku bola v tom čase výnosná, dalo sa dobre zarobiť, a preto nebola núdza o pracovníkov. Suché listy tabaku autom RND Erena a po čase Pragou V3S odvážal šofér Rudo Hanzel, neskôr i Gusto Rybár do Komárna na ďalšie spracovanie. Vedúcimi sušiarne boli postupne Koloman Krížo, Ludvík Blaško, Viktor Konštiak, Adam Lysičan.

ZO SUŠIARNE VINÁREŇ JRD

Od 1.januára 1961 prestalo samostatné JRD Jánošíková jestvovať. Zlúčilo sa s JRD Nová Lipnica a JRD Nové Košariská do spoločného JRD Úsvit v Nových Košariskách. Družstvo malo v lokalite smerom na Šamorín vysadený svoj vinohrad a bolo len otázkou času otvorenie vlastnej družstevnej viechy a vývarovne. V roku 1969 sa vedenie družstva na čele s predsedom Milanom Harušťákom rozhodlo prebudovať sušiareň tabaku na reštauračné a pohostinské zariadenie, ktorému dali názov VINÁREŇ. Vináreň sa od začiatku stala známou široko-ďaleko dobrým jedlom, ktoré pripravovali kuchárky Štefánia Drmelová a Zuzana Čúvalová. Kvalitné mäso do vinárne dodávalo vlastné družstevné mäsiarstvo vedľa vinárne, kde bol vedúcim Miro Drmela st. O rezňoch prevísajúcich cez tanier a špeciálnom zemiakovom šaláte sa chýr šíril veľmi rýchlo a ani jeden kamiónista neprešiel obcou, aby si nepochutnal na dobrých rezňoch. Odstavené kamióny sústavne zaberali celý priestor pred vinárňou a štadiónom. Návštevníkov vinárne vždy s dobrou náladou vítali usmiate servírky Eva Purnochová a Gitka Podmanická. V priestoroch vinárne sa konali všetky dôležité slávnostné udalosti v obci. Prijímali sa delegácie prichádzajúce na JRD, konali sa oslavy MDŽ, Dňa učiteľov, svadby, oslavy jubileí, posedenia a pod. V nedeľu sa pravidelne schádzala jánošíkovská kartárska partia, ktorú Eva Purnochová vedela vyprovokovať k spevu končiaceho v noci. Po jej odchode bola servírkou Eva Chabadová. Vedúcimi vinárne boli postupne Nandy Kovács zo Šamorína, Ladislav Karl st., Ján Csomor a Anton Želonka.

Z VINÁRNE JRD REŠTAURÁCIA JÁNOŠÍK

Začiatkom 90-ych rokov minulého storočia vináreň prestala byť výnosnou pre Úsvit pri Dunaji poľnohospodárske družstvo, ktoré bolo nástupníckou firmou po JRD. V roku 1994 družstvo prenajalo budovu Jánovi Schwingerovi, rodákovi z Novej Lipnice, ktorý v budove otvoril reštauráciu Jánošík. Jeho spoločníkom bol od roku 1998 František Takács zo Šamorína. Koncom 90-tych rokov Ján Schwinger budovu od družstva odkúpil. Keď sa spoločnosť Schwinger&Takács v roku 2007 dostala do konkurzu, majiteľ reštauráciu prenajímal ďalším prevádzkovateľom. V roku 2012 vlastníci, syn a dcéra Jána Schwingera, reštauráciu predali novému majiteľovi

SÚČASNOSŤ

V súčasnosti je majiteľom Reštaurácie Jánošík p. Egon Doumen. Reštaurácia prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Je rozdelená na fajčiarsku a nefajčiarsku časť s krbom, každá s vlastným vchodom. Súčasťou reštaurácie je veľká zastrešená terasa, ktorá poskytuje príjemné posedenie a úľavu počas letných dní. V ponuke je široký sortiment domácej a medzinárodnej kuchyne, so širokou ponukou menu obohatených o pravidelnú obmenu hotových jedál a denných ponúk a rôznych gastronomických akcií.